Prirodan dijamant

Najskupoceniji i najpoželjniji dragi kamen je svakako dijamant. Smatra se da je…