Uslovi kupovine o kojima Vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce naše veb strane važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Magioni Fine Jewellery doo, sa sedištem u ul. Vuka Karađžića br.4 Beograd, Stari grad (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://magioni.rs//

Osnovni podaci o firmi

Poslovno ime: Magioni Fine Jewellery doo
Adresa: Vuka Karađžića br.4 Beograd, Stari grad
Delatnost: Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
Šifra delatnosti: 4777
Matični broj: 21069302
Poreski broj (PIB): 108797458
Web adresa: www.magioni.rs
Kontakt telefon: +381 113286241
Kontakt e-mail: info@magioni.rs

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta https://magioni.rs// se može izvršiti od strane posetilaca sajta.

Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove kupovine.

Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka- ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Troškovi dostave su uključeni u cenu proizvoda.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Načini plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta https://magioni.rs// je moguće izvršiti platnim karticama i plaćanjem pri preuzimanju.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Dostravu realizuje trgovac na diskretan, pažljiv i pouzdan način

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu https://magioni.rs// su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://magioni.rs// predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://magioni.rs// u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Politika reklamacija

Obaveštavamo poštovane kupce da reklamacije na robu kupljenu putem našeg sajta mogu izjaviti elektronski na mail info@magioni.rs.

Pravo na povraćaj odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.
Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu. Troškove povraćaja robe snosi prodavac isključivo u slučaju lošeg kvaliteta proizvoda, dok u ostalim slučajevima troškove povraćaja snosi kupac.

Po prijemu robe zlatara Magioni Fine Jewellery će vratiti celokupan iznos novca ili će zameniti oštećeni proizvod.
Rok za povraćaj je 14 dana od dana prijema
Kupac ima pravo vratiti proizvod u sledećim slučajevima:

  1. isporuka proizvoda koji nije naručen
  2. isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.

Reklamacija je moguća u vidu zamene za neki drugi artikal u roku od  mesec dana i to pod uslovom da predmet nije ostećen, može se  korigovati velicina prstena npr ili dužina ogrlice …

Fizička  oštećenja ne podležu garanciji, ne vršimo povraćaj novca.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Magioni Fine Jewellery obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Magioni Fine Jewellery odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Firma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Dina i Maestro metoda plaćanja.

Politika privatnosti

Magioni Fine Jewellery doo, sa sedištem u Ul. Vuka Karađžića br.4 Beograd, Stari grad, PIB: 108797458, MB: 21069302(u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta magioni.rs, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu magioni.rs Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta magioni.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt magioni.rs može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Magioni Fine Jewellery doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.Svi zaposleni Magioni Fine Jewellery doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta https://magioni.rs// koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnim nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na https://magioni.rs//