Smaragd

Smaragd je jedan od najlepših i najcenjenijih dragih kamenja još iz vremena egipatskih faraona…